DEBA Camperservice
Contact@deba-camperservice.nl
076 50 349 60

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Uw privacy en correcte verwerking van uw gegevens is voor ons erg belangrijk. Wij verwerken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van uw bedrijfswagen/camper of voor een tijdige reminder van een APK-keuring. Soms willen we u ook op de hoogte stellen van belangrijk nieuws, tips, regelgeving en natuurlijk aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn.

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht ofwel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming/ GDPR (General Data Protection Regulation). Natuurlijk gingen we vóór die datum al vertrouwelijk en uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Uiteraard hebben we onze interne procedures & processen vanwege de nieuwe wetgeving nog wel  extra ‘tegen het licht gehouden en waar nodig de puntjes op de i gezet’.

In deze privacy verklaring treft u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens waarbij we vanzelfsprekend voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Wat doen we met bedrijfs- en persoonsgegevens ?
DEBA gebruikt de gegevens die zijn verzamelt en verwerkt hoofdzakelijk voor de navolgende doeleinden:
– aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
– verwerken, factureren en afhandelen van overeenkomsten
– onderhouden van de relatie met onze klanten
– algemene informatieverstrekking op mobiliteitsgebied (regelgeving, tips, etc)
– terugroep campagnes bij technische mankementen of preventieve maatregelen vanuit fabrikant
– marketingactiviteiten
– voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?
Van onze klanten kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:
− (bedrijfs)naam
− NAW-gegevens
− Contactgegevens, waaronder e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers
− Financiële gegevens, bankgegevens en BTW-nummer
− Kentekens of andere voertuiggegevens

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Denk hierbij aan de fabrikant van uw auto of de door haar aangestelde importeur in Nederland en bijvoorbeeld de eventuele leasemaatschappij. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Zullen wij ook gegevens verstrekking tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Google Analytics
Onze website(s) maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe wij deze verder kunnen optimaliseren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Conform de richtlijnen voor bescherming van persoonsgegevens heeft DEBA een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

Beveiliging
DEBA heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Bewaartermijn
DEBA Bedrijfswagens bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang u klant bent, een dienst van ons heeft afgenomen of interesse blijft tonen in onze de diensten. Uiteraard altijd rekening houdend met de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te laten veranderen, of te laten verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 076 5034960 of e-mail info@deba-trucks.com

Vragen of opmerkingen ?
Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen ?
Neem dan even contact op via telefoonnummer 076 5034960 of e-mail info@deba-trucks.com

Wijzigingen in deze privacyverklaring
DEBA Bedrijfswagens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien DEBA Bedrijfswagens een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop DEBA Bedrijfswagens uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Laatste update : 12-06-2018